კომპანიის შესახებ

შპს ” მცირე კავკასიონი ”– საიდენტიფიკაციო კოდი - 225395088, დარეგისტრირებული - ქ. ბოლნისი, დ.აღმაშენებელის ქ.#2 წარმოადგენს სამართალმემკვიდრეს ”მცირეკავკასიონის” გეოლოგიურ-საძიებო ექსპედიციისა და აგრძელებს საქმიანობას სამთო გეოლოგიური კუთხით. ამ ორგანიზაციის ყოფილი და მოქმედი სპეციალისტების მიერ იქნა აღმოჩენილი და გახსნილი ისეთი საბადოები როგორიცაა: მადნეულის და წითელი სოფლის სპილენძ-კოლჩედანური საბადოები, საყდრისის ოქრო-სპილენძის საბადო, ბეგთაკარის ოქროპოლიმეტალური საბადო, ბოლნისის რაიონის ოქროს ქვიშრობელი საბადოები, ამასთანავე გამოვლენილია ორმოცამდე მეტალური მადანგამოვლინება და სამშენებლო მასალების მრავალი საბადო და მადან- გამოვლინება. 1994 წლიდან ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს დასავლეთის ქვ